Burak Karaoğlu

İnş Müh. Burak Karaoğlu

Gebze Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi

30 Ekim 2020 İzmir ilimizi etkileyen Seferihisar depremi (Mw=6.9) incelemesi.

Saat 14.51’de meydana gelen deprem İzmir ve Aydın olmak üzere Ege bölgesindeki hemen hemen tüm şehirlerden hissedildi. Deprem sırasında İzmir’de olan bir İnşaat Mühendisi olarak afet sonrası yaşananları ve yapısal hasarları yerinde inceleme fırsatı bulabildim.

Kuzey-Güney doğrultusunda daha yüksek ivmeler üreten deprem ’in ardından 7 Kasım 2020 09.00 itibariyle 2780 tane artçı deprem meydana gelmiştir. Bu artçıların 55 tanesi M=>4 büyüklüğünde olmuştur.

Afad’dan alınan verilere göre Şiddet haritası, MMI Eğrileri ve PGA dağılım haritaları aşağıda verilmiştir.

Şekil 1 –
Ege bölgesi boyunca depremin hissedilme şiddeti.

Şekil 2 –
MMI Eğrileri.

Şekil 3 –
Ege Bölgesi ve Ege denizi boyunca PGA dağılım haritası.

Toplam 167 istasyondan ölçülen veriler değerlendirildiğinde, beklenildiği gibi Episantr uzaklığı arttıkça depremin ürettiği PGA(g) değeri de azalmıştır. Şekil 4’de gösterilmiştir.

Şekil 4 – PGA-Repi…

View original post 505 kelime daha