7269 Sayılı Afet yasası ile ilgili hasar tespitleri işlemlerine dair önemli bilgiler.

https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Afisler_Brosurler/SoruCevap-Kitapcik-2.pdf?fbclid=IwAR3m1_VVAUpx1WIf7YDk9sIPegEipMjrHOJdR4P4ecUnxt242db-j6kX3Bs