Jeotermal kaynaklar ile depremler arasında doğrudan bir bağlantı vardır. MTA’nın sitesinde de bulabileceğiniz bu haritalarda görüldüğü gibi, Jeotermallerin olduğu yerde, sismik faaliyetler zaman zaman artmaktadır. Yer altından çekilen su veya tam tersine verilen suyun hacim olarak değişmesi ; depremleri de tetiklemektedir. Bu yüzden, özellikle Ege bölgesinde, Denizli, Aydın, Muğla ile yine haritada görülen noktalarda, zaman zaman depremler olmakta ama yıkıcı boyuta ulaşmamaktadır. Fakat yakınlarında önemli bir diri fay var ise, tetikleme olasılığı oluşmaktadır. Baraj olan yerlerde, depremlerin olduğuna dikkat ediniz, bu bir tesadüf değil. Jeotermal ile deprem ilişkisi, dünyada da araştırılmakta ve birçok araştırma ile bu teyit edilmektedir. Bursa’da bugün olan nokta da buna bir örnek olabilir. Bu sebeple, özellikle diri fay olmayan veya faylardan uzak noktada deprem oluyor ise, bu ihtimali de düşünmek ve haritalara bakmak gerekiyor.